Skip to main content

Cjenik naknada i usluga

Članarine

GODIŠNJA ČLANARINA HKS-a ZA TEKUĆU GODINU
(vrijedi od dana uplate do kraja kalendarske godine)

GODIŠNJA ČLANARINA
uplate do 31.03.2022.

26,54 €

200,00 kn
GODIŠNJA ČLANARINA
uplate nakon 31.03.2022.

33,18 €

250,00 kn
GODIŠNJA ČLANARINA
obiteljska članarina

6,64 €

50,00 kn

Rodovnice

Rodovnice
izdavanje rodovnice po psu

15,93 €

120,00 kn
Rodovnice
izdavanje rodovnice po psu – autohtone pasmine

0 €

0 kn
Rodovnice
izdavanje eksportne rodovnice – dodatno

17,25 €

130,00 kn
Rodovnice
izdavanje eksportne rodovnice – autohtone pasmine

17,25 €

130,00 kn
Rodovnice
nostrifikacija rodovnice

40,35 €

300,00 kn
Rodovnice
duplikat rodovnice

15,93 €

120,00 kn
Rodovnice
duplikat eksportne rodovnice

17,25 €

130,00 kn
Rodovnice
prijenos vlasništva na rodovnici

6,64 €

50,00 kn

Zakašnjele prijave legla i ostalo

Zakašnjele prijave legla i ostalo
pristojba za zamolbe na Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa i Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa (ne odnosi se na zamolbe za parenje u srodstvu)

13,27 €

100,00 kn
Zakašnjele prijave legla i ostalo
izdavanje po rodovnici kod zakašnjele prijave legla (prijava od 3 do 6 mjeseci starosti)

33,18 €

250,00 kn
Zakašnjele prijave legla i ostalo
izdavanje po rodovnici kod zakašnjele prijave legla za autohtone pasmine (prijava od 3 do 6 mjeseci starosti

15,93 €

120,00 kn
Zakašnjele prijave legla i ostalo
izdavanje po rodovnici za pozitivno riješene predmete kod kojih je prekršen Pravilnik o stručnom radu HKS-a

33,18 €

250,00 kn
Zakašnjele prijave legla i ostalo
izdavanje po rodovnici za pozitivno riješene predmete kod kojih je prekršen Pravilnik o stručnom radu HKS-a za autohtone pasmine

15,93 €

120,00 kn

Registracija uzgajivačnice

Registracija uzgajivačnice
-

66,36 €

500,00 kn

Uzgojni pregled

Uzgojni pregled
uzgojni pregled po psu

19,91 €

150,00 kn
Uzgojni pregled
vanredni uzgojni pregled po psu

218,99 €

1.650,00 kn

Nostrifikacija radnih ispita

Nostrifikacija radnih ispita
izdavanje potvrde o položenom radnom ispitu za radne pse koji su ispit položili izvan Hrvatske

40,35 €

300,00 kn

Tiskanice

Tiskanice
komplet prijava legla + potvrda o parenju

1,33 €

10,00 kn
Tiskanice
izložbeno radna knjižica

6,64 €

50,00 kn
Tiskanice
ZA ORGANIZATORE MANIFESTACIJA: ocjenska lista

0,40 €

3,00 kn
Tiskanice
ZA ORGANIZATORE MANIFESTACIJA: kartice kandidatura

0,20 €

1,50 kn

Kinološki suci

Kinološki suci
taksa za polaganje sudačkog ispita

26,54 €

200,00 kn
Kinološki suci
nova sudačka iskaznica

0 €

0 kn

Organizatori manifestacija

Organizatori manifestacija
taksa za smotru i reviju

13,27 €

100,00 kn
Organizatori manifestacija
taksa za lokalne, regionalne i nacionalne utakmice u radu lovačkih pasa

13,27 €

100,00 kn
Organizatori manifestacija
CACT – HR taksa za nacionalnu utakmicu CACT – HR

6,64 € + 15 % po psu od brutto upisnine

50,00 kn + 15 % po psu od brutto upisnine
Organizatori manifestacija
CACIT taksa za međunarodnu utakmicu CACIT

13,27 € + 12 % po psu od brutto upisnine

100,00 kn + 12 % po psu od brutto upisnine
Organizatori manifestacija
NACIONALNA IZLOŽBA - taksa za organizaciju CAC izložbe

66,36 €

500,00 kn
Organizatori manifestacija
NACIONALNA IZLOŽBA- taksa po svakom upisanom psu u katalogu izložbe

-

15 % od brutto upisnine
Organizatori manifestacija
MEĐUNARODNA IZLOŽBA - taksa za organizaciju CACIB izložbe

132,72 €

1.000,00 kn
Organizatori manifestacija
MEĐUNARODNA IZLOŽBA - taksa po svakom upisanom psu u katalogu izložbe

-

10 % od brutto upisnine
Organizatori manifestacija
DNEVNICE za službeni put bez noćenja

-

prema zakonskim propisima
Organizatori manifestacija
Noćenje

-

prema priloženom računu hotela 3*
Organizatori manifestacija
TROŠKOVI PRIJEVOZA za međunarodne i nacionalne prirebe

-

prema zakonskim propisima

Cjenik naknada i usluga HKS-a stupa na snagu 01.01.2022.