Skip to main content

Kinološki stručni seminari održat će se u subotu, 14.01.2023. godine u prostorijama Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta u Zagrebu s početkom u 10,00 sati.

Teme kinoloških stručnih seminara:

1. Osnovno o HKS-u i FCI-u što bi svaki pripravnik trebao znati
predavač: – Bojan Mataković, dr.vet.med., tajnik HKS-a
2. Anatomija i biomehanika pasa
predavač: – prof.dr.sc. Nikša Lemo

Seminar za sudačke pripravnike za oblik
3. Praktični pristup suđenju
predavač: – prof.dr.sc. Nikša Lemo

Seminar za sudačke pripravnike za rad lovnih pasa
4. Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa ptičara
predavač: – dr.sc.Velimir Sruk
5. Rad goniča i primjena Pravilnika za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa goniča
predavač: – Darko Martinović

Navedeni seminari otvorenog su tipa.
Seminar je obavezan za sve sudačke pripravnike koji nisu položili praktični sudački ispit i nemaju potvrdu da su prije toga pohađali neki od kinoloških stručnih seminara. Seminar se preporuča svim kinološkim pripravnicima koji su tek položili praktični sudački ispit.

Prijavnina za seminar iznosi 25,00 eura (188,36 kuna ) i uključuje osvježenje tijekom stanke.

Prijava na stručni seminar je obavezna slanjem e-maila na
lovnerodovnice@hks.hr

Krajnji rok za prijavu je 07.01.2023.

Kinološki stručni seminari održat će se u subotu, 14.01.2023. godine u prostorijama Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta u Zagrebu s početkom u 10,00 sati.

Teme kinoloških stručnih seminara:

1. Osnovno o HKS-u i FCI-u što bi svaki pripravnik trebao znati
predavač: – Bojan Mataković, dr.vet.med., tajnik HKS-a
2. Anatomija i biomehanika pasa
predavač: – prof.dr.sc. Nikša Lemo

Seminar za sudačke pripravnike za oblik
3. Praktični pristup suđenju
predavač: – prof.dr.sc. Nikša Lemo

Seminar za sudačke pripravnike za rad lovnih pasa
4. Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa ptičara
predavač: – dr.sc.Velimir Sruk
5. Rad goniča i primjena Pravilnika za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa goniča
predavač: – Darko Martinović

Navedeni seminari otvorenog su tipa.
Seminar je obavezan za sve sudačke pripravnike koji nisu položili praktični sudački ispit i nemaju potvrdu da su prije toga pohađali neki od kinoloških stručnih seminara. Seminar se preporuča svim kinološkim pripravnicima koji su tek položili praktični sudački ispit.

Prijavnina za seminar iznosi 25,00 eura (188,36 kuna ) i uključuje osvježenje tijekom stanke.

Prijava na stručni seminar je obavezna slanjem e-maila na
lovnerodovnice@hks.hr

Krajnji rok za prijavu je 07.01.2023.