Skip to main content

Šampionati

Hrvatska kinološka nada – future hope

INFO I FORMULAR

Naslov kinološka nada Hrvatske na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je u starosti od 3 – 9 mjeseci ostvario :

– tri opisne ocjene vrlo perspektivan i bio tri puta prvoplasiran u razredu štenadi ili najmlađih
– opisne ocjene moraju biti dodijeljene od tri različita suca
– prva opisna ocjena mora biti ostvarena nakon 01. veljače 2019. godine

Naslov Kinološke nade Hrvatske ne može se koristiti za prijavljivanje pasa u razred prvaka!

Preuzmi formular

Hrvatski mladi prvak – ch m hr

INFO I FORMULAR

Hrvatski mladi prvak u ljepoti postaje pas koji je osvojio:

1. tri kandidature PRVAK RAZREDA MLADIH
2. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca
3. jednu kandidaturu PRM može zamijeniti kandidatura CAC-HR osvojena do 24 mjeseci starosti psa.
Taj CAC ne može se koristiti za titulu prvaka u ljepoti / izložbenog prvaka.

Ovi uvjeti vrijede za pse oštenjene nakon 01.06.2020. Za pse koji su ranije oštenjeni kandidatura CAC mora biti osvojena do 18 mjeseci starosti psa.

NASLOV MLADOG PRVAKA HRVATSKE U LJEPOTI NE MOŽE SE KORISTITI ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!

Preuzmi formular

Hrvatski prvak

INFO I FORMULAR

Za pasmine za koje je po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti POTREBAN RADNI ISPIT, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. tri kandidature CAC-HR;

2. od tri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi (CACIB);

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;

4. položen radni ispit odgovarajućeg stupnja;

5. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

Za pasmine za koje se po pravilima FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti NE TRAŽI RADNI ISPIT, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. četiri kandidature CAC-HR ;

2. od četiri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi (CACIB);

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;

4. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

Psi koji su proglašeni za “Prvaka Hrvatske” natječu se obvezatno u razredu prvaka.

Preuzmi formular

Hrvatski izložbeni prvak – CH HR I

INFO I FORMULAR

Za pasmine za koje po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti potreban radni ispit, ali ga pas nema položenog, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeći:

1. četiri kandidature CAC-HR

2. od četiri kandidature CAC-HR najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca

4. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

Napomena:
Odlukom Izvršnog odbora HKS-a od 20.12.2013. istom psu mogu biti izdane obje potvrde o ispunjavanju uvjeta
o naslovu Hrvatskog prvaka u ljepoti ili Hrvatskog izložbenog prvaka.
Izložbe navedene za izdavanje jedne potvrde ne mogu biti navedene u zahtjevu za drugu titulu.

Psi koji su već proglašeni za “Prvaka Hrvatske” natječu se obvezatno u razredu prvaka.

Preuzmi formular

Veteranski prvak

INFO I FORMULAR

Hrvatski veteranski prvak ostvaruje se ukoliko je pas zadovoljio sljedeće:

1. tri naslova PRVAK RAZREDA VETERANA

2. naslovi moraju biti osvojeni od najmanje dva različita suca

NASLOV VETERANSKOG PRVAKA HRVATSKE NE MOŽE SE KORISTITI ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!

Preuzmi formular

Grand prvak Hrvatske – CH HR G

INFO I FORMULAR

Naslov „Grand prvak Hrvatske“ na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ispunjava sljedeće uvjete :

1. pas mora biti proglašen Prvakom Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenim prvakom Hrvatske ( CH HR – I )

2. četiri kandidature CAC-HR osvojene u razredu prvaka nakon stjecanja naslova Prvaka Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenog prvaka Hrvatske ( CH HR – I )

3. od četiri kandidature,navedene pod točkom 2 najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi;

4. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;

5. prvi CAC-HR treba biti osvojen nakon 01. ožujka 2015.

Preuzmi formular

Certifikat o položenom radnom ispitu

INFO I FORMULAR

Ovaj certifikat je potreban za prijavljivanje pasa u razred radnih

Preuzmi formular

Hrvatski prvak u radu – CH HR R

INFO I FORMULAR

Naslov Prvak Hrvatske u radu ( CH HRR ) na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je osvojio:

JAMARI

Dva CACT-HR u radu pod zemljom na lisicu i jednu barem treću nagradu na ispitu prirođenih osobina sa ispitom sljedoglasnosti
ili Dva CACT-HR u radu nad zemljom i jednu barem treću nagradu na ispitu u radu pod zemljom na lisicu ( najmanje lokalnog značenja )
ili Dva CACT-HR na punom radnom ispitu odnosno svestranom ispitu.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas jamar mora imati položen ispit prirođenih osobina i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

GONIČI

Dva CACT-HR na ispitima rada goniča, ispitima glasnog gona u radu na divlju svinju u ograđenom prostoru ili na ispitu u radu na krvnom tragu s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas gonič mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

DONOSAČI DIVLJAČI ( RETRIVERI )

Dva CACT-HR na ispitima rada retrivera u donošenju, svestranom ispitu rada retrivera ili svestranom ispitu rada retrivera s donošenjem patke s potapanjem s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas donosač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

DIZAČI DIVLJAČI ( ŠUNJKAVCI )

Dva CACT-HR na ispitima rada španijela s donošenjem ili svestranom ispitu rada španijela s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.
Uz navedene uvjete svaki pas dizač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

PTIČARI

Mužjak
Dva CACT-HR na prirodnu divljač ( jedna od kandidatura mora biti osvojena u ispitu rada na trčku ) ili dva CACT-HR na prirodnu divljač i ocjenu odličan, odnosno I.nagradni razred na ispitu rada na trčku.

Ženka
Dva CACT-HR na prirodnu divljač.

Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas ptičar mora imati položen ispit rada s odstrelom kao i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da ispunjeni formular sa kopijama ocjenskih lista, karticama i kopijom rodovnice dostavite u HKS.

Preuzmi formular

Apsolutni prvak Hrvatske – AP CH HR

INFO I FORMULAR

Naslov “Apsolutni Prvak Hrvatske” na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ima potvrdu o Hrvatskom prvaku u ljepoti i radu.

Preuzmi formular

Hrvatski prvak u Lure coursingu