Suci za rad lovnih pasmina

MILAN ČULINOVIĆ


Frane Barbalića 4
52100, Pula
098 97 000 62

milan.culinovic@gmail.com
Sudac za lovačke kategorije
POINTING DOGS Working Tests, SCENTHOUNDS Working Tests, EARTH DOGS Working Tests, RETRIEVERS Working Tests, LEASH HOUNDS Working Tests
Natrag