Suci za sportsku radnu kinologiju

JOSIP NOVAK


Kralja Tomislava 49
31431, Čepin
098 170 66 21

jopino.n@gmail.com
Sportska radna kinologija
INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
KATEGORIJA 1
UTILITY DOGS
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag