Suci za sportsku radnu kinologiju

MILAN ŠKORIĆ,
0049 171 908 90 79

Sportska radna kinologija
KATEGORIJA 3
NATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag