HRVATSKA KINOLOŠKA UDRUGA VIROVITICA


OIB: O5282058402

Ulica zlatnog polja 162
33000, Virovitica


Predsjednik
Marija Kihar
098 848 266
mkihar@gmail.com
Tajnik
Marijana Pošta
092 344 18 55
postam@net.hr
Blagajnik
Marijana Pošta
092 344 18 55
postam@net.hr
Voditelj uzgoja
Dragutin Rajak
091/766 28 01
postam@net.hr
Natrag